top of page
topp3.jpg
topp1.jpg

Referanseprosjekter

Vi realiserer prosjekter

P_.png

Lagerseksjoner

  1. Prosjektledelse fra A-Å

    1. Herunder kontrahering av entreprenør, kontraktsinngåelse, prosjektoppfølging (kvalitet, kostnad, fremdrift), overlevering til kunde.

  2. Grunnerverv

  3. Byggetillatelse, seksjonering og tinglysing

  4. Salg og markedsføring

 

Enkelt for oppdragsgiver Lagerseksjoner AS at det meste løses av kvalifisert personell i samme kompetansehus.   

lagerseksjoner.jpg
telenor.jpg

Telenor Infra 

Pro Invenia har siden oppstarten i 2006 bistått Telenor/ Telenor Infra  med utbygging og oppgradering av mobilnettet i Norge, som inkluderer teknologi fra 2G frem til dagens nye 5G nett.

 

Vi har bistått med  planlegging, prosjektledelse, grunnerverv, kontrahering, kvalitet og oppfølging. Vi har for Telenor/ Telenor Infra jobbet  med alle mobilteknologier i tillegg til radiolinje og fastnett.

Telenor Infra
Lagerseksjoner
Mardahl Orkla AS

Mardahl Orkla AS 

Mardahl Orkla benytter kompetansen i Pro Invenia ofte, og til ulike formål. Rådgivning og bistand i forbindelse med arealplanlegging, byggetillatelser og nå sist men ikke minst søknadsprosesser og informasjon knyttet til forurensningsloven og mottak/ gjenvinning av overskuddsmasser.  Pro Invenias bistand i forbindelse med «Lysthusflata», et samarbeidsprosjekt med Salvesen og Thams kan gjerne trekkes frem;  fokus i det prosjektet er  «Gjenvinning uten massetransport»  og sortering og gjenbruk på stedet. 

mardahl_.jpg
Forest Road
bottom of page