top of page
landskap.jpg
P_neg.png

Fra ide til realitet

Vi er tidligfase eiendomsutvikler, og vi skaffer rettigheter og tillatelser for å komme i mål med prosjekter.

Prosjektledelse

01

Prosjektledelse

Prosjektlederne i Pro Invenia skal tilføre verdi til deg som er prosjekteier. Dette handler om å sørge for at prosjekterende og utførende ledd, blir ledet slik at prosjektet kommer i mål slik det er planlagt.

For oss er prosjektledelse et håndverk hvor planlegging, organisering, styring og kontroll håndteres på en effektiv og trygg måte for deg som prosjekteier. Pro Invenia har flere ansatte som har lang prosjektledererfaring fra små og store prosjekter.

Tomtesøk

02

Tomtesøk

Leter du etter areal for å få realisert ditt prosjekt ? 

Vi har god oversikt over føringer gitt i kommuneplanens arealdel, og vi tar gjerne kontakt med grunneiere for å lansere nye ideer.  Innspill til KPA kan også være nødvendig.

Vi kan bistå med tomte/arealsøk til boligbygging, næringsbebyggelse, mineraluttak, deponier, nydyrkingsfelt m.m.  

Avtaleinngåelse