top of page

Redegjørelse for åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juni 2022 og skal: “fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”.

Pro Invenia AS ønsker å være en del av løsningen for å skape et bedre fremtidig arbeidsliv, og for å sikre gode forhold for ansatte. Vi skal legge til rette for meningsfylte og bærekraftige ansettelser, og vi forstår viktigheten av tillit og åpenhet rundt vår struktur, ledelse og arbeidsform. Vi er svært stolte av å sette en høy etisk standard for bransjen. Pro Invenia AS gjennomfører systematiske risikovurderinger for å forebygge og avdekke risiko knyttet til vår virksomhet. I tillegg til økonomiske forretningsmessige risiko, vurderes vår virksomhet og våre leverandører i forhold til grunnleggende menneskerettigheter og et anstendig arbeidsliv.


Comments


bottom of page